STEM-II-HUB

Science, Technology, Engineering en Mathematics

STEM-II-HUB is een uitleenfaciliteit voor het Zuid-Limburgse basisonderwijs aangesloten bij het netwerk STEAM LIMBURG.  Deze faciliteit ondersteunt en faciliteert scholen kosteloos in materialen en kennis om vorm te geven wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren in de dagelijkse onderwijspraktijk.