Leren van elkaar voor de warmte van de toekomst

Een positieve impuls op basisscholen in het bewust worden van een duurzame leefomgeving met Het Groene Net.

Het Groene Net (HGN) is een duurzaam warmtebedrijf dat warmte van de biomassacentrale BES en industriële restwarmte van de Chemelot-site gaat gebruiken voor het verwarmen en deels koelen van 5000 woningen en circa 80 bedrijven en instellingen in Stein, Beek, Geleen en Sittard. Het Groene Net is in juni 2015 opgericht door de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen met private partner En-natuurlijk.

STEM-II en de gemeente Sittard-Geleen willen het STEM-II-project met het HGN-project gaan verbinden. Het voortgezet onderwijs en de deelnemende bedrijven aan Het Groene Net gaan hierin dus samenwerken, met als doel de structurele informatieuitwisseling tussen primair en voortgezet onderwijs, bedrijfsleven en (gemeentelijke) overheid te bevorderen.

Uitbreiding met meer scholen
Tevens streven we in deze samenwerking naar uitbreiding van het STEM-II project met 20 tot 25 basisscholen in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Ook willen we de onderwijsvernieuwing opnemen met betrekking tot Wetenshap & Technologie en Onderzoekend & Ontwerpend leren in een doorlopende leerlijn en willen we deze verbinden met het voortgezet onderwijs en het (regionale) beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Het in beginsel 4-jarige project geeft een positieve impuls aan het bewust worden van een duurzame leefomgeving. Alle basisschoolkinderen, leerkrachten en ouders worden hier nauw bij betrokken. Het Onderzoekend & Ontwerpend leren staat hierbij centraal. Het betreft een onderwijsvernieuwing die haarfijn aansluit bij de 21th skills; een pakket van 7 basisvaardigheden die onontbeerlijk zijn voor het leren in de 21e eeuw.

De scholen die deelnemen aan het HGN-project maken zoveel mogelijk gebruik van de faciliteiten van STEM-II, bijvoorbeeld door deelname aan de kenniskring, toegang verschaffen tot het nieuwsblad, aansluiten op het evaluatieproces en deelname aan kennisdelingen.

In principe komen elk jaar 5 scholen erbij. Dat betekent dat in 2025 uiteindelijk 20 tot 25 scholen hebben deelgenomen aan het HGN-project.