Professionaliseringsaanbod

Het STEM-II project beoogt in 67 basisscholen van 7 verschillende schoolbesturen (Innovo, Triade, Mosalira, Innovo, kom Leren , Adelante; Movare en Kindante) Wetenschap & Technologie in het onderwijsprogramma van de basisscholen in te voeren. De focus ligt hierbij op Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Het is gebleken dat leerkrachten behoefte hebben aan professionalisering op het gebied van Wetenschap &Technologie met als focus Onderzoekend & Ontwerpend Leren. De vaardigheden die kinderen van 6 tot 12 jaar binnen dit project aangeleerd krijgen, blijken in de praktijk ook vaak voor leerkrachten een uitdaging; ook gezien de hoge werkdruk en de differentiatie in leerlingen. Daarnaast is het van belang dat deze innovatieve onderwijsmethode door het gehele schoolteam wordt gedragen en toegepast. Kortom: scholing is gewenst.

STEM-II biedt vanaf het schooljaar 2016-2017 in samenwerking met de Nieuwste Pabo een professionaliseringstraject in 3 modules aan, die opbouwend gevolgd kunnen worden: een “basismodule Onderzoekend & Ontwerpend Leren”, een verdiepende module voor “Vakspecialist Natuur en Technologie”, en een module voor “Onderwijskundig Expert W&T” .